Labora ofrece 800 plazas de cursos idiomas gratuitos en su campus virtual desde el 1 de julio

Labora ofrece 800 plazas de cursos idiomas gratuitos en su campus virtual desde el 1 de julio

Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, obri matrícula hui 1 de juliol per a una nova edició de cursos d’idiomes al seu campus virtual. En total, seran 800 les places: anglés per als nivells A1, A2, B1 i B2, francés A1 i A2 i alemany A1 i A2.

L’oferta formativa del campus virtual es pot consultar en la pàgina web de LABORA i les inscripcions es realitzaran des d’aquesta pàgina.

Sobre els cursos d’idiomes

La duració dels cursos corresponents als nivells A1 i A2 és de 150 hores, mentre que els de nivell B1 i B2 són 240 hores. Tots aquests cursos són completament en línia, amb el que les persones matriculades poden realitzar-ho en qualsevol moment del dia, així com qualsevol consulta als tutors dels cursos.

Per a accedir als cursos és necessari figurar com a demandant d’ocupació o inscriure’s en LABORA (actualment a través de cita en aquest enllaç). Una vegada inscrites, les persones interessades han de matricular-se en la web de Labora. Per a resoldre els dubtes sobre la inscripció als cursos, Labora ha publicat en el seu canal de YouTube un tutorial amb els passos  i amb la documentació que és necessària per a poder accedir al campus.

Cal ressaltar que aquesta formació està dirigida prioritàriament a persones desocupades encara que subsidiàriament poden participar persones ocupades, és totalment gratuïta i compta amb el suport de l’Unió Europea, que cofinança aquests cursos a través del Fons Social Europeu.

Cursos de competències transversals

D’altra banda, Labora ofereix també al campus virtual cursos en competències transversals, que han experimentat en les últimes edicions un considerable augment d’alumnat matriculat. Aquests cursos, el període de matrícula dels quals s’obri cada mes, han vist triplicar-se el nombre d’alumnes participants, de manera que mentre en l’edició número 16 es va comptar amb 224 persones matriculades, en la convocatòria 18 aquesta quantitat ha ascendit a 650, triplicant d’aquesta manera les persones matriculades.

Aquests cursos tenen com a objectiu millorar la inserció laboral de les persones desocupades i formar-les en les competències més demandades pels sectors productius de la Comunitat. S’han triat entre les 20 especialitats que milloren les habilitats personals i interpersonals més demandades per les empreses a l’hora de seleccionar al personal: comunicació, lideratge, tècniques per a afrontar l’estrés o la gestió del temps, entre altres.

La seua duració és de 25 hores, estan tutoritzats i doten a aquelles persones que els cursen d’un diploma d’aprofitament. Com que també són en línia, estan disponibles per a la seua realització durant les 24 hores del dia.

Aposta per la formació en línia

Labora ha fet una aposta per la formació en línia, cada dia més demandada per la ciutadania. Així, des de la crisi sanitària a conseqüència de la pandèmia, s’ha reforçat l’oferta del campus virtual que permet una formació a distància, a la mesura de cada persona i de forma més segura.

Es pot accedir al curs a través de qualsevol dispositiu electrònic, la qual cosa facilita molt les possibilitats d’accés als participants. Simplement cal entrar a l’aula virtual de LABORA, introduir l’usuari i contrasenya per a tindre accés a tots els continguts docents, recursos didàctics i els diferents xats per a comunicar-se tant amb l’equip docent com amb la resta de l’alumnat.