Entrevista al concejal de Cultura de Oropesa del Mar, Gonzalo Tamborero

Entrevista al concejal de Cultura de Oropesa del Mar, Gonzalo Tamborero
Descarga entrevista