Entrevista a la concejala de Cultura de Onda, María Prades

Entrevista a la concejala de Cultura de Onda, María Prades
Descarga entrevista