Ciutadans per Vila-real planteja actuacions en l’àmbit agrícola i cultural per al futur

Ciutadans per Vila-real planteja actuacions en l’àmbit agrícola i cultural per al futur

Entenem que este és un projecte a llarg termini, una fulla de ruta del que volem aconseguir en els propers anys, també una via per aconseguir finançament en que materialitzar eixes idees.

En la part agrícola el nostre representant, Fede Balaguer, ens ha plantejat tres vies interesants. En primer lloc, projectar la modernització i reforç de la sostenibilitat de les sènies i pous, necessària per a millorar el rendiment de la nostra agricultura i optimitzar al màxim l’ús de l’aigua. En segon lloc, contemplar la conservació del nostre patrimoni històric i agrícola mitjançant la recuperació i manteniment dels reguers, sifons i manxetes, incloent indicacions sobre la seua història i funcionament. En tercer lloc, l’estudi de com aconseguir compatibilitzar els usos de l’aigua en les zones en que un gran número de masets conviuen en espais de cultiu.

Pel que fa a la cultura, hem demanat que es contemple la millora d’alguns indrets culturals, especialment de l’Auditori i del Teatre els XIII. Els fons europeus son una bona oportunitat per a millorar el confort d’estes instal.lacions, fer-les més eficients i facilitar la faena tant dels actors com dels treballadors i professionals que presten els seus serveis elles.