Parlem el regidor Javier López i amb Esperanza Madrid, Presidenta de l´Associació Cultural Flamenca Andalusa de Vila-real

Parlem el regidor Javier López i amb Esperanza Madrid, Presidenta de l´Associació Cultural Flamenca Andalusa de Vila-real

16-04-24-feria-abril.mp3