El GPP exigix a Sánchez en Les Corts la igualtat en finançament autonòmic i condonació de deute

El GPP exigix a Sánchez en Les Corts la igualtat en finançament autonòmic i condonació de deute

14-06-24-barrachina.mp3