Compromís: «L’Ajuntament d’Orpesa va intervindre en la Illeta sense permís de Costes»

Compromís: «L’Ajuntament d’Orpesa va intervindre en la Illeta sense permís de Costes»

“La Direcció General de la Costa i la Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic no ha portat a terme cap actuació en l’Illeta d’Orpesa. Tampoc ha redactat cap projecte, ni ha autoritzat cap actuació en aquesta zona”, s’explica en la resposta de Costes

“En febrer ja vam alertar del perill d’aquestes obres, que no consideràvem apropiades ni necessàries. Així ho van vore també molts veïns, que les van criticar obertament”, recorda Eric Traver, que afegeix que, gràcies al treball del senador Carles Mulet, “hem pogut conèixer finalment qui va ser el responsable d’aquestes actuacions”

La Direcció General de Costes ha sigut clara respecte a les intervencions que es van produir el passat mes de febrer en l’entorn de la Illeta. “Iniciades per l’Ajuntament les actuacions enunciades sense haver-se donat compliment a l’anterior (estudis previs i d’alternatives, entre d’altres), el Servei Provincial va paralitzar les obres en execució i l’Ajuntament va procedir a la reposició de les coses al seu estat anterior”.
Així ho ha fet saber Costes en una resposta parlamentaria tramitada pel senador de Compromís Carles Mulet, que dirigeix tota la responsabilitat d’aquestes obres al bipartit PSOE-Ciudadanos. “Quatre mesos després de les intervencions per fi coneixem la veritat. Tota la responsabilitat recau sobre el consistori, per més que en el seu dia no la volguera assumir”, ressalta el portaveu de Compromís per Orpesa Eric Traver.
“La Direcció General de la Costa i la Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic no ha portat a terme cap actuació en l’Illeta d’Orpesa. Tampoc ha redactat cap projecte, ni ha autoritzat cap actuació en aquesta zona”, s’explica en la resposta de de Costes, en la que assenyalen que, el 4 de febrer, la delegació de Costes a Castelló va rebre un escrit “de l’Ajuntament d’Orpesa comunicant que anaven a realitzar uns treballs de reparació en l’entorn de la platja de Morro de Gos”.

“Referent a això, el Servei Provincial de Costas a Castelló va informar l’Ajuntament que, abans de seleccionar qualsevol possible futura actuació, corresponia disposar d’una completa caracterització del medi físic (batimètrica, morfològica, ambiental…), que inclogui la platja submergida, a més d’una anàlisi dels estudis previs realitzats i d’un estudi d’alternatives d’actuació, des de l’Alternativa 0 (avaluar les pressions i riscos de no actuar), passant per aquelles que avaluen les pressions i impactes de noves ocupacions cap a la mar (bé amb aportació de material granular, bé mitjançant la realització d’estructures marítimes o totes dues) i, també, estudiant solucionis terra endins. En totes les alternatives, s’han d’incorporar els paràmetres de canvi climàtic. Se l’informava, igualment, que, per a dur a terme qualsevol actuació que constituisca un ús especial del domini públic es precisa un títol administratiu”.

“En febrer ja vam alertar del perill d’aquestes obres, que no consideràvem apropiades ni necessàries. Així ho van vore també molts veïns, que les van criticar obertament”, recorda Eric Traver, que afegeix que, gràcies al treball del senador Carles Mulet, “hem pogut conèixer finalment qui va ser el responsable d’aquestes actuacions que afortunadament i gràcies a la pressió veïnal es van detindre a temps”.
També en resposta a Mulet, Costes ha confirmat que mai “ha portat a terme cap actuació en la Illeta”, per la qual cosa, totes les obres que s’han fet en el passat han sigut responsabilitat municipal