Borriol va tancar 2023 amb un superàvit de més de 600 mil euros

Borriol va tancar 2023 amb un superàvit de més de 600 mil euros

L’Ajuntament de Borriol va tancar l’exercici econòmic del 2023 amb un superàvit de 606.709,90 € euros, segons s’extreu de l’aprovació de la liquidació del pressupost general del passat any. L’alcalde de Compromís, Hèctor Ramos, ha volgut remarcar “la bona gestió realitzada per l’equip de Govern, amb l’únic objectiu de seguir invertint en Borriol”.

“Aquesta xifra és el resultat de la feina ben feta per part dels governs amb Compromís; és clau per a l’estabilitat en el govern de l’Ajuntament, possibilita afrontar el dia a dia amb total seguretat i propicia un bon futur per al poble de Borriol”, ha explicat l’alcalde.

Ramos ha agraït el treball fet per tot l’equip de govern, “responsable dels resultats i de la bona gestió econòmica que s’ha realitzat de contenir la despesa i pensar en l’estalvi per invertir en Borriol”.

Per últim, l’alcalde ha volgut subratllar que “des que vam entrar al govern municipal de Borriol hem hagut de treballar molt per tal d’aconseguir romanents positius per al bé del poble, i anem a seguir gestionant amb responsabilitat els diners de totes i tots”.