La FAMPA preocupada, una vegada més, per les propostes de modificació horària

La FAMPA preocupada, una vegada més, per les propostes de modificació horària

Una vegada més la FAMPA Castelló Penyagolosa vol expressar la seua preocupació respecte a les sol·licituds de modificació d’horari per al curs vinent formulades per les direccions de diversos centres escolars de la província de Castelló.

En els últims dies, hem rebut informació de diversos centres educatius en els quals s’han proposat modificacions horàries. Aquestes propostes inclouen horaris que les famílies no aproven, ja que dificulten la conciliació de la vida laboral i familiar dels pares i mares, i no prioritzen el benestar de l’alumnat per damunt de qualsevol altre interés.

Considerem que aquests canvis a aquestes altures perjudiquen principalment les famílies, que en el panorama actual, amb el districte únic, és possible que s’hagen decantat per un centre educatiu o un altre basant-se’n en l’horari. Açò generarà, sense dubte, incertesa i evitarà que les famílies puguen organitzar-se degudament fins que no se’ls comunique el nou horari.

Demanem a les autoritats educatives, com ho hem fet durant anys, que atenguen les peticions de les famílies i regulen definitivament els horaris de les escoles públiques. També sol·licitem que la Direcció Territorial no accepte les modificacions horàries presentades per al curs vinent, amb l’objectiu de reduir la incertesa de les famílies.

L’escola pública no pot continuar sotmesa a canvis constants d’horari i a una inestabilitat que, en última instància, només beneficia les escoles concertades i privades. A més, exigim que les decisions sobre els horaris del centre es prenguen amb la participació activa de totes les famílies del centre que ho desitgen (i no només amb votacions al Consell Escolar, on les famílies estan infrarepresentades i no es compta amb el vot de la majoria de les famílies) i sempre amb el millor interés dels xiquets i xiquetes com a prioritat.

La federació s’esforça per garantir que les escoles siguen espais de benestar i desenvolupament adequats per a tot l’alumnat i les seues famílies. Estarem vigilant de prop aquesta situació i continuarem defensant els drets i interessos de les famílies en el sistema educatiu.

Sobre nosaltres…

La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de la província de Castelló (FAMPA Castelló Penyagolosa) és una entitat social, laica i independent, integrada actualment per 253 Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de les comarques de Castelló.

Som una organització oberta i voluntària, que treballa per la defensa i millora de l’educació pública, i on tenen cabuda totes les famílies de les AMPA federades de la província.

Raquel García
Comunicació FAMPA Castelló Penyagolosa
comunicacio@fapacastello.com 673 338 094

Inici


La FAMPA preocupada, una vez más,
por las propuestas de modificación horaria

Una vez más, la FAMPA Castelló Penyagolosa quiere expresar su preocupación respecto a las solicitudes de modificación de horario para el próximo curso formuladas por las direcciones de varios centros escolares de la provincia de Castellón.

En los últimos días, hemos recibido información de varios centros educativos en los cuales se han propuesto modificaciones horarias. Estas propuestas incluyen horarios que las familias no aprueban, ya que dificultan la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres y madres, y no priorizan el bienestar del alumnado por encima de cualquier otro interés.

Consideramos que estos cambios a estas alturas perjudican principalmente a las familias, que en el panorama actual, con el distrito único, es posible que se hayan decantado por un centro educativo u otro basándose en el horario. Esto generará, sin duda, incertidumbre y evitará que las familias puedan organizarse adecuadamente hasta que no se les comunique el nuevo horario.

Pedimos a las autoridades educativas, como lo hemos hecho durante años, que atiendan las peticiones de las familias y regulen definitivamente los horarios de las escuelas públicas. También solicitamos que la Dirección Territorial no acepte las modificaciones horarias presentadas para el próximo curso, con el objetivo de reducir la incertidumbre de las familias.

La escuela pública no puede seguir sometida a cambios constantes de horario y a una inestabilidad que, en última instancia, solo beneficia a las escuelas concertadas y privadas. Además, exigimos que las decisiones sobre los horarios del centro se tomen con la participación activa de todas las familias del centro que lo deseen (y no solo con votaciones en el Consejo Escolar, donde las familias están subrepresentadas y no se cuenta con el voto de la mayoría de las familias) y siempre con el mejor interés de los niños y niñas como prioridad.

La federación se esfuerza por garantizar que las escuelas sean espacios de bienestar y desarrollo adecuados para todo el alumnado y sus familias. Estaremos vigilantes de cerca esta situación y continuaremos defendiendo los derechos e intereses de las familias en el sistema educativo.