Entrevista: Llanos Massó, presidente de VOX Castellón.

Entrevista: Llanos Massó, presidente de VOX Castellón.

Entrevista completa a María de los Llanos Massó, la presidente de Vox Castellón.