Entrevista al director del Festival rural de Titelles Portsxinel·la, Carles Benlliure

Entrevista al director del Festival rural de Titelles Portsxinel·la, Carles Benlliure
Descarga entrevista